Vooraf  Sloop  Begane  Eerste  Tweede  Dak  Vervolg  Binnen  Afwerking GastenBoek 
 
 

Eerste

dag 26
dag 27
dag 28
dag 29
dag 30
dag 31
dag 32
dag 33

Volgende...Eerste vloer

Op de zesentwintigste dag is aangevangen met het aanbrengen van de balklaag voor de eerste vloer.
Allereerst zijn de nog aanwezige balken verwijderd, terwijl de aanwezige muurankers intact zijn gelaten.
Ook zijn er wat overtollige uitstekende stukken verwijderd, die in een later stadium hooguit de voorzetwand verder naar voren zouden brengen.
Hier en daar is er al ruimte gemaakt voor het plaatsen van de nieuwe balken.
De nieuwe balken zijn qua maat aangepast aan de maten van de oude balken.
De nis op de begane vloer wordt dichtgemetseld mede als ondersteuning voor de nieuwe balklaag ....
Hierbij wordt de nieuw te metselen muur gelijk getrokken met de muur links van de nis.
Het daarboven uitstekende(zwevende) muurtje wordt verwijderd zodat één en ander gelijkgetrokken wordt?

De nissen op(boven) de eerste vloer, blijven bestaan waardoor karakteristieke details van de stadsmuur en het verleden behouden blijven.
Na wat gereken over de definitieve plaatsing van het trapgat, is op dag 32 de eerste vloer voltooid.


Klik op de dagen in de linker muur voor foto's.
Klik op de foto zelf voor een vergroting. (pop-up)
  Foto's dag:  01-10  11-25  26-33  34-44  45-66  67-85  86-125  126-170  Mail